Ingevorderd rijbewijs naar CBR

In de meeste gevallen zal bij rijden onder invloed van alcohol het rijbewijs worden ingevorderd en op grond van artikel 164 WVW worden gestuurd naar de officier van justitie. Dit is het strafrechtelijke traject waar u mee te maken krijgt. Daarnaast loopt er (parallel aan de strafzaak) ook een bestuursrechtelijke procedure bij het CBR. Deze procedure wordt ook wel de vorderingsprocedure genoemd. U kunt op meerdere manieren te maken krijgen met deze vorderingsprocedure.

  1. Het rijbewijs is op grond van artikel 130 WVW ingevorderd en aan het CBR toegestuurd.
  2. Het rijbewijs ligt nog bij het CVOM (na invordering via het strafrecht; artikel 164 WVW) maar het CBR legt daarnaast nog een maatregel op.
  3. Bij de maatregel kan het CBR ook de geldigheid van het rijbewijs schorsen.

1. Invordering ogv artikel 130 WVW (CBR)

Bij rijden onder invloed van alcohol gebeurt het zelden dat het rijbewijs wordt ingevorderd op grond van artikel 130 WVW en gelijk wordt doorgestuurd naar het CBR. Alleen wanneer er fouten zijn gemaakt (bijv. overschrijding van de termijnen) waardoor strafrechtelijke invordering niet meer mogelijk is, wil de politie nog wel eens het ingevorderde rijbewijs gelijk naar het CBR doorsturen. Het CBR dient dan binnen 4 weken na ontvangst van het rijbewijs een besluit te nemen.

2. Opleggen maatregel door het CBR

Wanneer u bent gepakt met rijden onder invloed van alcohol, krijgt u in de meeste gevallen ook te maken met het CBR. Het CBR zal aan u een maatregel opleggen. Welke maatregel precies wordt opgelegd, is met name afhankelijk van het alcoholgehalte en de vraag of het CBR al eens eerder een bepaalde maatregel aan u heeft opgelegd.

In principe werkt het zo dat u tot een ademalcoholgehalte van 570  µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 1,3 ‰ een cursus (LEMA of EMA) krijgt opgelegd. Wanneer u in de afgelopen 5 jaar al eens een EMA hebt gevolgd, krijgt u dit keer een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd.

3. Schorsing geldigheid rijbewijs

Krijgt u een EMA, LEMA of onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd, dan kunt u in beginsel het rijbewijs gewoon behouden, tenzij er sprake is van meer dan drie maal recidive in een periode van 5 jaar. Bij drie maal recidive zal het CBR naast het opleggen van een onderzoek naar de rijgeschiktheid de geldigheid van het rijbewijs schorsen. U mag dan niet rijden totdat de psychiater een definitieve beslissing heeft genomen na het onderzoek bij de psychiater.

Daarnaast zal het CBR ook de geldigheid van het rijbewijs schorsen vanaf een ademalcoholgehalte van 785  µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 1,8 ‰. In dat geval hoeft er geen sprake te zijn van een eerdere overtreding. Het CBR mag uw rijbewijs dan meteen afpakken. Ook dan geldt dat u niet mag rijden totdat de psychiater een definitieve beslissing heeft genomen na het onderzoek bij de psychiater.

> Meer informatie schorsing geldigheid rijbewijs
> Schorsing geldigheid rijbewijs - advocaat nodig?

Samenloop CBR met strafzaak

Indien er sprake is van een ademalcoholgehalte vanaf 785 µg/l of vanaf 570 µg/l bij beginnend bestuurders dan is het belangrijk om eerst te proberen om het rijbewijs via het CBR terug te krijgen. U moet dan nog GEEN klaagschrift indienen bij de rechtbank om het ingevorderde rijbewijs via het strafrecht terug te krijgen nu u hierbij geen belang hebt. Zelfs in het meeste positieve geval, dat het klaagschrift gegrond zou worden verklaard en de rechter besluit tot teruggave van het rijbewijs, krijgt u het rijbewijs - bij een schorsing van de geldigheid van het rijbewijs - nooit feitelijk in handen, maar zal het rijbewijs direct worden doorgestuurd naar het CBR.

U zou kunnen denken dat u dan het rijbewijs al via een instantie terug hebt gehad, maar dat is een grote misvatting. Het risico bestaat namelijk dat de politierechter of de officier van justitie tijdens de OM-zitting later nog een ontzegging van de rijbevoegdheid zal opleggen. Wanneer het rijbewijs dan steeds - na inhouding - bij het OM is gebleven, hebt u recht op aftrek van de tijd dat u het rijbewijs al via het strafrecht kwijt bent geweest. Deze aftrek vindt echter niet plaats wanneer de rechter eerder heeft besloten tot teruggave van het rijbewijs waarna het rijbewijs naar het CBR is toegestuurd. Pas hier dus voor op!

Informatiebrochure "Onderzoek naar de rijgeschiktheid"

Indien aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd, en u binnenkort dat onderzoek bij de psychiater moet ondergaan, adviseren wij u om uzelf hierop goed voor te bereiden, door onze uitgebreide informatiebrochure te bestellen en te bestuderen.

Meer informatie:

INFORMATIEBROCHURE 'NA RIJDEN ONDER INVLOED VAN ALCOHOL'

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden