Rijbewijs ingevorderd

Rijbewijs ingevorderd

Als uw rijbewijs ingevorderd is door de politie, wilt u natuurlijk weten hoe u het snelst het rijbewijs weer terug kunt krijgen. Onze gespecialiseerde advocaten hebben jarenlange ervaring met het terugkrijgen van het rijbewijs. Jaarlijks staan onze advocaten meer dan 1000 cliënten met succes bij wiens rijbewijs is ingevorderd na rijden onder invloed en vanwege te hard rijden. Al meer dan 5.000 cliënten hebben inmiddels met onze hulp hun rijbewijs teruggekregen. Wij geven u tips en trucs hoe u ook het rijbewijs snel terug krijgt.

Rijbewijs ingevorderd - hoe terugkrijgen?

Wanneer het rijbewijs wordt ingevorderd, adviseert de politie vaak om een brief te sturen naar de officier van justitie. Dit is echter NIET ons advies. Wanneer u een brief stuurt naar de officier van justitie duurt het vaak 10 dagen of langer voordat u reactie ontvangt en de beslissing van de officier van justitie staat toch al vast; de officier bepaalt enkel op basis van het alcoholgehalte hoe lang het rijbewijs zal worden ingehouden. U hoeft die 10 dagen termijn dus ook niet af te wachten.
Beter is het om direct een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. Met een klaagschrift vraagt u de rechter om het rijbewijs eerder aan u terug te geven rekening houdende met de omstandigheden van het geval en uw persoonlijke omstandigheden. Rechtbanken zijn verplicht om binnen 14 dagen na indiening van het klaagschrift een zitting te plannen. Met een klaagschrift kunt u dus al binnen 14 dagen het rijbewijs terugkrijgen.
Wel is het verstandig om een kopie van het klaagschrift naar de officier te sturen met een apart verzoek tot teruggave. De procedure bij de rechtbank loopt dan al, dus u verliest geen tijd, maar ondertussen zetten we wel de officier onder druk om het rijbewijs eerder terug te geven.

Rijbewijs ingevorderd - advocaat nodig?

Als uw rijbewijs is ingevorderd, adviseren wij u wel om altijd gebruik te maken van een gespecialiseerde advocaat om een klaagschrift in te dienen. Het is namelijk belangrijk dat u de juiste verweren en argumenten aanvoert om de rechter te overtuigen het rijbewijs aan u terug te geven. Door een uitgebreid klaagschrift op te stellen, proberen onze advocaten voor de zitting de rechter al zodanig te beïnvloeden en te overtuigen om het rijbewijs terug te geven. Wij merken in de praktijk dat deze aanpak werkt. Daarnaast besteden onze advocaten ook extra aandacht aan een gedegen voorbereiding van onze cliënten op de zitting. U weet daardoor precies wat u te wachten staat, wat u kunt zeggen en wat niet, en hoe u de rechter moet overtuigen.

Wij werken met een netwerk van gespecialiseerde advocaten. Zodoende is er altijd een advocaat beschikbaar die uw zaak direct kan oppakken. Hierdoor zijn wij in staat om, binnen 24 tot 48 uren nadat uw rijbewijs is ingevorderd, al een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. Bovendien werken wij met een scherp uurtarief. Gemiddeld genomen moet u rekening houden met ongeveer 10 uur werk voor de volledige procedure:

  • opstellen en indienen van het klaagschrift
  • opvragen dossier en controleren of politie de voorschriften voor het alcoholonderzoek heeft nageleefd
  • uitstekende voorbereiding op de zitting
  • bijstand tijdens de zitting

Wij realiseren ons dat wij hiermee niet het goedkoopst zijn, maar dit komt met name omdat wij meer tijd en aandacht besteden aan uw zaak teneinde de kans op teruggave te vergroten. Bij ons staat de kwaliteit en een goede voorbereiding voorop! Dit zien wij weer wel terug in onze succesrate: in 90% van alle zaken lukt het onze advocaten om het rijbewijs eerder terug te krijgen.

> Meer informatie kosten advocaat bij klaagschriftprocedure na ingevorderd rijbewijs

Kans van slagen om ingevorderd rijbewijs terug te krijgen?

Onze hoge succesrate, komt ook mede doordat wij op basis van onze ervaring een goede inschatting kunnen maken van de kans van slagen om het ingevorderd rijbewijs terug te krijgen via een klaagschriftprocedure. Hierdoor wordt voorkomen dat u onnodig kosten maakt voor een klaagschriftprocedure.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt voor de kans van slagen wanneer :

Rijbewijs ingevorderd bij normaal bestuurder met auto of motor

Wanneer het rijbewijs is ingevorderd wegens rijden onder invloed van alcohol in een auto of op een motor door een bestuurder die 5 jaar of langer over een rijbewijs beschikt (normaal bestuurder) is de kans van slagen om via een klaagschriftprocedure het rijbewijs terug te krijgen (redelijk) groot. Bij een alcoholgehalte tot 650 µg/l is de kans op teruggave groot. Naarmate het alcoholgehalte hoger ligt, moeten uw belangen bij om het rijbewijs terug te krijgen zwaarwegender zijn. Boven een alcoholgehalte van 785 µg/l is de kans op teruggave klein. Als dat al lukt om het ingevorderde rijbewijs via een klaagschriftprocedure terug te krijgen, loopt u het risico dat het CBR het rijbewijs weer afpakt via een schorsing van de geldigheid van het rijbewijs.
Bij een tweede overtreding in vijf jaar, zijn er nog wel kansen, maar moeten de persoonlijke omstandigheden echt zwaarwegend zijn. Bij een derde aanhouding binnen 5 jaar, is de kans op teruggave van het rijbewijs bijzonder klein en zit u bovendien met het risico dat ook het CBR de geldigheid van het rijbewijs zal schorsen en aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid zal opleggen.In tabel:

Kans van slagen bij RIJDEN ONDER INVLOED IN EEN PERSONENAUTO EN MOTOR- BIJ NORMAAL BESTUURDERS
Alcoholgehalte 1ste overtreding
(in de afgelopen 5 jaren)
2de overtreding
(in de afgelopen 5 jaren
< 650 µg/l kans op teruggave zeer groot Kans op teruggave redelijk / matig,
mits zwaarwegende persoonlijke omstandigheden
651 – 715 µg/l Kans op teruggave groot,
mits persoonlijke omstandigheden zwaarwegend
Kans op teruggave matig, maar wel mogelijk
mits zwaarwegende persoonlijke omstandigheden
716 – 785 µg/l Kans op teruggave redelijk,
mits persoonlijke omstandigheden zwaarwegend
Kans op teruggave erg klein
> 785 µg/l (1,8 ‰) Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure
Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure

> Meer informatie terugkrijgen ingevorderd rijbewijs NORMAAL BESTUURDER + AUTO / MOTOR

Rijbewijs ingevorderd bij normaal bestuurder met scooter, bromfiets en snorfiets

Wanneer het rijbewijs is ingevorderd wegens rijden onder invloed van alcohol op een scooter, bromfiets of snorfiets door een bestuurder die 5 jaar of langer over een rijbewijs beschikt (normaal bestuurder) is de kans van slagen om via een klaagschriftprocedure het rijbewijs terug te krijgen groot, zolang het alcoholgehalte niet meer dan 785 µg/l bedroeg. Dit komt omdat in veel gevallen volgens de richtlijnen enkel een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid mogelijk is. Boven een alcoholgehalte van 785 µg/l is de kans op teruggave klein. Als dat al lukt om het ingevorderde rijbewijs via een klaagschriftprocedure terug te krijgen, loopt u het risico dat het CBR het rijbewijs weer afpakt via een schorsing van de geldigheid van het rijbewijs.
Bij een tweede overtreding in vijf jaar, zijn er ook nog redelijke kansen, maar moeten de persoonlijke omstandigheden echt zwaarwegend zijn. Bij een derde aanhouding binnen 5 jaar, is de kans op teruggave van het rijbewijs bijzonder klein en zit u bovendien met het risico dat ook het CBR de geldigheid van het rijbewijs zal schorsen en aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid zal opleggen.

In tabel:

Kans van slagen bij RIJDEN ONDER INVLOED OP BROMFIETS EN SNORFIETS - BIJ NORMAAL BESTUURDERS
Alcoholgehalte 1ste overtreding
(in de afgelopen 5 jaren)
2de overtreding
(in de afgelopen 5 jaren
< 785 µg/l (1,8 ‰) kans op teruggave groot Kans op teruggave redelijk groot,
mits persoonlijke omstandigheden zwaarwegend
> 785 µg/l (1,8 ‰) Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure
Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure

> Meer informatie terugkrijgen ingevorderd rijbewijs bij NORMAAL BESTUURDER + SCOOTER / BROMFIETS / SNORFIETS

Rijbewijs ingevorderd bij beginnend bestuurder

Wanneer het rijbewijs is ingevorderd bij een bestuurder die nog geen 5 jaren over een rijbewijs beschikt (beginnend bestuurder) is de kans van slagen om via een klaagschriftprocedure het rijbewijs terug te krijgen groot, zolang het alcoholgehalte niet meer dan 570 µg/l bedroeg. Dit komt omdat in veel gevallen volgens de richtlijnen enkel een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid mogelijk is. Boven de 570 µg/l zal ook het CBR uw rijbewijs afpakken welke beslissing een eventuele beslissing van een rechte tot teruggave van het rijbewijs overruled. Het heeft dan geen zin om een klaagschrift in te dienen.
Bij een tweede overtreding in vijf jaar, zijn er ook nog redelijke kansen, maar moeten de persoonlijke omstandigheden echt zwaarwegend zijn. Bij een derde aanhouding binnen 5 jaar, is de kans op teruggave van het rijbewijs bijzonder klein en ook dan krijgt u te maken met het CBR dat uw rijbewijs afpakt totdat u een onderzoek bij de psychiater hebt gehad.

In tabel:

Kans van slagen klaagschriftprocedure bij RIJDEN ONDER INVLOED BIJ BEGINNEND BESTUURDERS
(zowel PERSONENAUTO, MOTOR EN BROMFIETS/SNORFIETS)
Alcoholgehalte 1ste overtreding
(in de afgelopen 5 jaren)
2de overtreding
(in de afgelopen 5 jaren
< 570 µg/l (1,3‰) kans op teruggave groot Kans op teruggave redelijk groot
> 570 µg/l (1,3‰) Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure
Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure

> Meer informatie terugkrijgen ingevorderd rijbewijs bij BEGINNEND BESTUURDERS (AUTO / MOTOR / SCOOTER / BROMFIETS / SNORFIETS)

Rijbewijs ingevorderd bij weigering ademanalyse of bloedonderzoek

Wanneer het rijbewijs is ingevorderd wegens weigering van een ademanalyse of bloedonderzoek is de kans van slagen om via een klaagschriftprocedure het rijbewijs terug te krijgen redelijk groot, mits het een eerste aanhouding betreft en het belang bij teruggave van het rijbewijs groot is.
Bij een tweede overtreding in vijf jaar, is de kans op teruggave klein. Als u echt een kans wil maken, moeten de persoonlijke omstandigheden echt behoorlijk zwaarwegend zijn. Bij een derde aanhouding binnen 5 jaar, is de kans op teruggave van het rijbewijs bijzonder klein en ook dan krijgt u te maken met het CBR dat uw rijbewijs afpakt totdat u een onderzoek bij de psychiater hebt gehad.

Inschatting kans van slagen klaagschriftprocedure rechtbank om ingevorderde rijbewijs eerder terug te krijgen na weigering van de ademanalyse / alcoholonderzoek
Omschrijving 1ste overtreding
(in de afgelopen 5 jaren)
2de overtreding
(in de afgelopen 5 jaren
Weigering ademanalyse bij personenauto of motor kans op teruggave redelijk,
mits voldoende belang
kans op teruggave klein,
tenzij zeer groot belang
Weigering ademanalyse bij bromfiets of snorfiets kans op teruggave groot,
mits voldoende belang
kans op teruggave klein,
tenzij zeer groot belang

> Meer informatie terugkrijgen ingevorderd rijbewijs bij weigering ademanalyse / bloedonderzoek

Rijbewijs ingevorderd - wat moet ik doen?

Is uw rijbewijs ingevorderd en wilt u dit zo snel mogelijk terugkrijgen, dan adviseren wij u om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Met de advocaat bespreekt u eerst de zaak en de mogelijkheden voor teruggave van het rijbewijs. Wilt u ook een concreet advies voor de mogelijkheden in uw situatie? U kunt uw zaak kosteloos en vrijblijvend aanmelden via het aanmeldformulier op onze website. Wij brengen u dan in contact met een van onze advocaten voor een eerste intakegesprek en een persoonlijk advies.

Aanmeldformulier nieuwe zaak - voor eerste intakegesprek en persoonlijk advies

Rijbewijs ingevorderd - argumenten teruggave rijbewijs

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd wegens het rijden onder invloed van alcohol, moet u goed nadenken over de argumenten die u wilt aanvoeren om via een klaagschrift bij de rechtbank de teruggave van het rijbewijs te vragen. Niet alle argumenten zijn namelijk even goed:

1. Rijbewijs nodig voor het werk
Wanneer het rijbewijs is ingevorderd kan dat problemen opleveren voor het werk. Wanneer u het rijbewijs nodig hebt voor het werk, is dat een belangrijk argument om aan te voeren in een klaagschrift. Alleen woon-werk-verkeer is hiervoor echter vaak niet voldoende. Beter is het wanneer u het rijbewijs echt nodig hebt voor uw werkzaamheden, bijvoorbeeld voor klantbezoeken of projecten op locatie. Belangrijk is dat het nodig hebben van het rijbewijs wel op de juiste wijze wordt onderbouwd. Onze advocaten weten precies welke onderbouwing en bewijsstukken nodig zijn om het rijbewijs terug te krijgen.

2. Medische redenen
Er zijn verschillende medische aandoeningen die u beperken in uw bewegingsvrijheid. Als u door een ziekte of lichamelijke beperking minder valide bent en daardoor bent aangewezen op een auto, vormt dit een goede reden om eerder uw rijbewijs terug te krijgen.

3. Rijbewijs nodig voor woon-werk-verkeer
Wanneer u het rijbewijs nodig hebt voor woon-werk-verkeer, is dat niet een heel sterk argument voor de teruggave van het ingevorderde rijbewijs. Alleen wanneer het werk op een met het openbaar vervoer slecht bereikbare plaats is gelegen of u juist op een afgelegen plaats woonachtig bent en/of u werkt in ploegendiensten, waardoor het niet mogelijk is om op tijd voor de vroege dienst te verschijnen, bestaan er mogelijkheden om via een klaagschrift het rijbewijs eerder terug te krijgen.

4. Eerste keer
Dat het de eerste keer is dat uw rijbewijs is ingevorderd en/of dat het de eerste keer is dat u bent aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol kan wel mede bepalend zijn voor de beslissing tot teruggave van het rijbewijs, maar het is geen zelfstandig argument om de rechter te vragen om het rijbewijs terug te geven. Ook een eerste keer zal de rechter het rijbewijs niet teruggeven zolang u geen dringend belang hebt bij teruggave van het rijbewijs.

> Meer informatie klaagschrift bij ingevorderd rijbewijs

Zie ook: Rijbewijs-snel-terug.nl

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden