Rijbewijs ingevorderd en CBR

Wanneer uw rijbewijs door de politie is ingevorderd wegens rijden onder invloed van alcohol is het niet alleen de officier van justitie die uw rijbewijs langere tijd kan inhouden, maar ook het CBR kan uw rijbewijs afpakken. Het CBR zal uw rijbewijs in de volgende gevallen afpakken:

CBR pakt rijbewijs af bij.... Alcoholgehalte in de adem (µgl) Alcoholgehalte in het bloed in pro mille (‰)
NORMAAL BESTUURDERS (rijbewijs langer dan 5 jaar in het bezit) > 785 µgl > 1,8 ‰
BEGINNEND BESTUURDER (rijbewijs korter dan 5 jaar in het bezit) > 570 µgl > 1,3 ‰
3 aanhoudingen wegens rijden onder invloed binnen 5 jaren nvt nvt

Rijbewijs ingevorderd? - Klaagschrift heeft geen zin

Is uw rijbewijs ingevorderd wegens rijden onder invloed met een alcoholgehalte van meer dan de hierboven genoemde grenzen en/of vanwege 3 aanhoudingen binnen 5 jaren, dan zal het CBR uw rijbewijs ook afpakken. Zodra het CBR door de politie op de hoogte is gesteld van de laatste aanhouding, zal het CBR aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen en daarbij de geldigheid van het rijbewijs schorsen.

Het heeft dan geen zin om via een klaagschriftprocedure het rijbewijs terug proberen te krijgen. De beslissing van het CBR overruled namelijk iedere beslissing van de rechter. Al zou de rechter dus, rekening houdende met uw persoonlijke omstandigheden, het rijbewijs teruggeven, dan nog krijgt u het rijbewijs nooit zelf in handen, maar zal dit gelijk worden doorgestuurd naar het CBR.

Alleen wanneer de politie is vergeten om de laatste aanhouding door te geven aan het CBR of wanneer er door de politie fouten zijn gemaakt bij het alcoholonderzoek dan wel wanneer u ontkent als bestuurder te hebben opgetreden, kunt u geluk hebben en zijn er mogelijkheden om versneld het rijbewijs via een bezwaarschriftprocedure bij het CBR en een voorlopige voorziening terug te krijgen.

Hoe krijgt u het rijbewijs weer terug?

Ook in de gevallen dat tevens het CBR uw rijbewijs afpakt, kunnen wij u helpen om snel uw rijbewijs weer terug te krijgen. De procedure en het stappenplan wijkt echter af van de procedure bij een lager alcoholgehalte, nu het geen zin heeft om direct een klaagschrift in te dienen. Ons advies is om de volgende stappen te volgen:

1. Vraag met de hulp van een gespecialiseerde advocaat het proces-verbaal (dossier) op bij justitie en/of maak pro forma bezwaar tegen de beslissing van het CBR.
> In ongeveer 20% van onze zaken maken wij mee dat er fouten zijn gemaakt door de politie bij het alcoholonderzoek. Het alcoholonderzoek moet volgens vaste voorschriften verlopen. Deze procedure is vastgelegd in het Besluit Alcoholonderzoeken. Als hierin een fout is gemaakt en dus zo'n voorschrift niet is nageleefd, kan het resultaat van de ademanalyse of het bloedonderzoek niet worden gebruikt voor het bewijs. Dit heeft in de strafzaak dan tot gevolg dat u moet worden vrijgesproken en meteen uw rijbewijs terug moet krijgen en in de CBR-procedure leidt dit tot vernietiging van de door het CBR opgelegde maatregelen (schorsing geldigheid rijbewijs en oplegging van het onderzoek naar de rijgeschiktheid). Als er fouten zijn gemaakt bij het alcoholonderzoek, zullen wij direct het nodige doen om uw rijbewijs zo snel mogelijk weer terug te krijgen.

2. Voorbereiding onderzoek naar de rijgeschiktheid
> Indien er geen fouten zijn gemaakt, dan zult u helaas moeten meewerken aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Dit betekent dat u bij een psychiater langs moet. De psychiater gaat bekijken of er sprake is van alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid. Onderschat dit onderzoek niet!
Het onderzoek naar de rijgeschiktheid is zo in elkaar gezet dat maar liefst 80% de eerste keer NIET door het onderzoek heen komt. In 2016 heeft KRO Reporter hier nog een radio-uitzending aan gewijd. Dit komt doordat het onderzoek veel strikvragen en valkuilen bevat. Het onderzoek zit echt heel gemeen in elkaar waardoor veel mensen de 'verkeerde' antwoorden geven en dus ten onrechte worden aangemerkt als alcoholmisbruiker.

Om een voorbeeld te noemen: U krijgt de vraag of u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk of voor andere belangrijke sociale verplichtingen. Waar u die vraag in de strafzaak volmondig met 'ja' moet beantwoorden, moet u juist bij het CBR-onderzoek die vraag met 'nee' moet beantwoorden. Als u in het kader van de CBR-procedure die vraag namelijk met 'ja' zou beantwoorden, wordt dit antwoord door de psychiater zo uitgelegd dat u kennelijk de alcohol belangrijke vindt dat uw werk en dat u daarmee bewust uw werk op het spel hebt gezet, hetgeen een aanwijzing vormt voor alcoholmisbruik. Uiteraard is deze drogredenering volstrekt ridicuul, maar we komen het helaas dagelijks tegen in de rapporten van psychiaters. 

3. Afstemming straf in strafzaak met (verwachte) uitkomst CBR-procedure
> Tot slot moet er afstemming plaatsvinden tussen de door de rechter in de strafzaak op te leggen straf en de (verwachte) uitkomst in de CBR-procedure. Dit is echt maatwerk dat geleverd moet worden door een advocaat die zowel in de CBR-procedure als in strafzaken is gespecialiseerd. Het kan namelijk behoorlijk ingewikkeld zijn om ervoor te zorgen dat u in ieder geval op het moment dat u het rijbewijs via het CBR terug krijgt, ook het rijbewijs in de strafzaak terug hebt gekregen. DE advocaat kan u dan bijstaan tijdens de zitting bij de politierechter. 

Gespecialiseerde advocaat CBR + Strafrecht

Door de samenhang van de CBR-procedure met de strafzaak is het voor een doorsnee advocaat vaak niet te doen om de consequenties in de beide procedures te overzien. U hebt tegenwoordig echt bijstand nodig van een advocaat die zich in beide procedures heeft gespecialiseerd. 

Wilt u meer informatie over de samenhang tussen de CBR-procedure en de strafzaak en over de vraag wat een advocaat hierin voor u kan betekenen? Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons of vul het aanmeldformulier in via de website.

< Terug naar ingevorderd rijbewijs in strafzaak

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden