Rijbewijs ingevorderd – binnen 10 dagen bericht

Wanneer uw rijbewijs door de politie is ingevorderd moet u binnen 10 dagen bericht krijgen van de officier van justitie over wat er met het rijbewijs gaat gebeuren. De officier kan besluit tot inhouding van het rijbewijs of hij kan het rijbewijs aan u teruggeven. De eerste 10 dagen zijn dus beslissend.

10 dagen termijn in de wet

De wettelijke eis dat u binnen 10 dagen bericht moet krijgen van de officier van justitie volgt uit artikel 164 lid 6 WVW waarin het volgende is geregeld:

"Indien de officier van justitie binnen tien dagen na de dag van invordering niet gebruik maakt van de in het vierde lid bedoelde bevoegdheid, geeft hij de ingevorderde bewijzen onverwijld terug aan de houder. (..)"

Aanvang 10 dagen termijn

De 10 dagen termijn vangt aan op de dag volgend op de dag waarop het rijbewijs is ingevorderd. Wanneer u op zaterdag bent aangehouden, begint de 10 dagen termijn dus op zondag te lopen.

10 dagen of 10 werkdagen

Een vaak gestelde vraag is of die 10 dagen termijn nu 10 gewone dagen betreft of 10 werkdagen. De wet spreekt enkel over 'dagen', dus het gaat ook om 10 gewone dagen.

Voorbeeld berekening 10 dagen termijn

Om een voorbeeld te geven van de berekening van die 10 dagen termijn: uw rijbewijs is op zaterdag 10 oktober 2015 in de vroege ochtend om 2:00u ingevorderd door de politie wegens rijden onder invloed van alcohol. De 10 dagen termijn begint vervolgens op zondag 11 oktober te lopen. Uiterlijk op de 10de dag moet de officier van justitie een beslissing nemen wat er met het rijbewijs gaat gebeuren. De 10de dag na invordering van het rijbewijs is dan dinsdag 20 oktober 2015.

Bericht binnen 10 dagen termijn

De wettelijke eis van de 10 dagen termijn betekent echter nog niet dat u ook binnen 10 dagen bericht moet ontvangen van de officier van justitie. De wet stelt in artikel 164 lid 6 WVW enkel de eis dat de officier van justitie binnen 10 dagen na invordering van het rijbewijs een beslissing moet nemen. In de wet wordt geen termijn genoemd waarbinnen u op de hoogte moet worden gebracht van de beslissing van de officier van justitie. Uiteraard moet dit zo spoedig mogelijk nadat het besluit is genomen, maar het kan goed zijn dat u pas enkele dagen nadat het besluit is genomen, iets te horen krijgt van de officier van justitie. Wij leggen cliënten altijd uit dat zij rekening moeten houden met een maximale periode van 14 dagen waarbinnen ze iets te horen moeten krijgen.

Tegenwoordig beslist de officier van justitie bijna standaard om het rijbewijs langer in te houden. Een officier kijkt niet of nauwelijks naar uw persoonlijke omstandigheden en uw belangen om het rijbewijs eerder terug te krijgen. Het heeft daarom geen zin om die 10 dagen af te wachten. Wij adviseren u om meteen een klaagschrift in te dienen.

Klaagschrift indienen?

Wat veel mensen denken is dat zij de termijn van 10 dagen moeten afwachten alvorens zij via een klaagschrift bij de rechtbank kunnen indienen. Dit is niet juist. Als u een spoedeisend belang hebt bij teruggave van het rijbewijs, raden wij juist aan om direct actie te ondernemen. U kunt met behulp van een gespecialiseerde advocaat een uitgebreid klaagschrift indienen bij de rechtbank om zo het rijbewijs snel terug te krijgen. Het voordeel voor u is dat u niet eerst die 10 dagen hoeft af te wachten en dat uw zaak eerder door de rechter wordt behandeld. Daarbij hebt u nog een ander strategisch voordeel: het klaagschrift wordt door de rechtbank automatisch doorgestuurd aan de officier van justitie. Hierdoor hebt u nog een redelijke kans dat de officier naar aanleiding van het klaagschrift zal beslissen tot teruggave van het rijbewijs. Mocht de officier van justitie zelf al beslissen tot teruggave van het rijbewijs, dan kunt u altijd nog het klaagschrift indienen. Is uw rijbewijs dus echt belangrijk voor u en kunt u echt niet zonder, meldt uw zaak dan direct bij ons aan.  

> Meer informatie klaagschriftprocedure

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden