Klaagschrift / bezwaarschrift terugkrijgen rijbewijs

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd en u het rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk of vanwege medische redenen of andere belangrijke sociale verplichtingen, is het niet verstandig om een brief te sturen aan de officier van justitie om het rijbewijs terug te vragen. Ook is het niet verstandig om die 10 dagen te wachten op bericht van de officier van justitie. De officier zal toch bijna altijd het rijbewijs nog langer inhouden. Beter is het om direct een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. Bij de rechter hebt u de grootste kans op teruggave van het rijbewijs.

Bezwaarschrift of klaagschrift?

In de praktijk wordt zowel gesproken over het indienen van een bezwaarschrift als een klaagschrift voor het terugkrijgen van het rijbewijs. Hoewel de rechtbank in beide gevallen zal begrijpen wat u bedoelt, is de juiste term een klaagschrift. De wet bepaalt in artikel 164 lid 8 WVW dat u een klaagschrift moet indienen om het ingevorderde rijbewijs terug te krijgen. U beklaagt uzelf bij de rechtbank over de beslissing tot invordering of inhouding van het rijbewijs.Het verschil is louter theoretisch van belang, en zal voor de verdere inhoudelijke beoordeling niet uitmaken. Indien u het klaagschrift abusievelijk toch een bezwaarschrift noemt, wordt het stuk evengoed in behandeling genomen en beoordeeld. Het maakt dus voor het resultaat geen verschil, maar toch menen wij dat u wel moet weten hoe het echt heet.

Inhoud klaagschrift / bezwaarschrift

Wat u precies in het klaagschrift moet vermelden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en uw persoonlijke situatie. Allereerst gaat het erom dat u goed weergeeft welk spoedeisend belang u hebt bij teruggave van het rijbewijs:

1. Rijbewijs nodig voor het werk
Wanneer het rijbewijs is ingevorderd kan dat problemen opleveren voor het werk. Wanneer u het rijbewijs nodig hebt voor het werk, is dat een belangrijk argument om aan te voeren in een klaagschrift. Alleen woon-werk-verkeer is hiervoor echter vaak niet voldoende. Beter is het wanneer u het rijbewijs echt nodig hebt voor uw werkzaamheden, bijvoorbeeld voor klantbezoeken of projecten op locatie. Belangrijk is dat het nodig hebben van het rijbewijs wel op de juiste wijze wordt onderbouwd. Onze advocaten weten precies welke onderbouwing en bewijsstukken nodig zijn om het rijbewijs terug te krijgen.

2. Medische redenen
Er zijn verschillende medische aandoeningen die u beperken in uw bewegingsvrijheid. Als u door een ziekte of lichamelijke beperking minder valide bent en daardoor bent aangewezen op een auto, vormt dit een goede reden om eerder uw rijbewijs terug te krijgen.

3. Rijbewijs nodig voor woon-werk-verkeer
Wanneer u het rijbewijs nodig hebt voor woon-werk-verkeer, is dat niet een heel sterk argument voor de teruggave van het ingevorderde rijbewijs. Alleen wanneer het werk op een met het openbaar vervoer slecht bereikbare plaats is gelegen of u juist op een afgelegen plaats woonachtig bent en/of u werkt in ploegendiensten, waardoor het niet mogelijk is om op tijd voor de vroege dienst te verschijnen, bestaan er mogelijkheden om via een klaagschrift het rijbewijs eerder terug te krijgen. 

4. Eerste keer
Dat het de eerste keer is dat uw rijbewijs is ingevorderd en/of dat het de eerste keer is dat u bent aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol kan wel mede bepalend zijn voor de beslissing tot teruggave van het rijbewijs, maar het is geen zelfstandig argument om de rechter te vragen om het rijbewijs terug te geven. Ook een eerste keer zal de rechter het rijbewijs niet teruggeven zolang u geen dringend belang hebt bij teruggave van het rijbewijs.

Overige verweren klaagschrift / bezwaarschrift

Naast de redenen waarom u een spoedeisend belang hebt bij teruggave van het rijbewijs kunnen de volgende verweren mogelijk aanvullend in het klaagschrift / bezwaarschrift worden opgenomen.

  • officier van justitie heeft beslissing niet binnen 10 dagen genomen
  • besluit tot inhouding niet door officier van justitie zelf genomen
  • fouten gemaakt tijdens ademanalyse of bloedonderzoek
  • het betreft een incident
  • u bent erg geschrokken van wat er gebeurd is, en de onmiddellijke invordering van het rijbewijs
  • gevolgen inhouding rijbewijs zijn onevenredig zwaar
  • het zal niet nog een keer gebeuren
  • CBR heeft ook een maatregel opgelegd 

Onderbouwing klaagschrift / bezwaarschrift

Het klaagschrift dient altijd deugdelijk gemotiveerd te zijn, en met bewijsstukken onderbouwd, bijv. een verklaring van de werkgever die bevestigt dat u het rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk of een verklaring van een boekhouder of accountant. 

Wanneer klaagschrift / bezwaarschrift

Lang niet in alle gevallen heeft het zin om een klaagschrift in te dienen. In sommige gevallen is de kans op teruggave van het rijbewijs niet groot en in sommige gevallen is het juist af te raden om een klaagschrift in te dienen omdat ook het CBR het rijbewijs zal afpakken en die een beslissing van de rechter zal overrulen. Zo heeft het voor een beginnend bestuurder geen zin om een klaagschrift in te dienen bij een alcoholgehalte van meer dan 570 ug/l en bij een bestuurder die langer dan 5 jaar beschikt over het rijbewijs heeft een klaagschrift geen zin bij een alcoholgehalte van meer dan 785 ug/l. Ook bij 3 aanhoudingen in 5 jaren heeft een klaagschrift geen zin vanwege het feit dat ook het CBR het rijbewijs zal afpakken. U moet dan eerst een onderzoek naar de rijgeschiktheid ondergaan en het rijbewijs via het CBR terugkrijgen, voordat 

> Wanneer heeft een klaagschrift zin?

Advocaat nodig?

Hoewel u ook zelf een klaagschrift kunt indienen bij de rechtbank, is dit vaak niet verstandig. U krijgt namelijk slechts eenmaal de kans om via een klaagschriftprocedure uw rijbewijs terug te krijgen. Bovendien loopt u, wanneer u de klaagschriftprocedure zelf gaat voeren, het risico dat u bepaalde verweren niet voert, of dat u uzelf onbewust en onbedoeld belast waardoor u later bepaalde verweren niet meer kunt voeren.

U doet er verstandiger aan om u tijdens de klaagschriftprocedure te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. In ons doel om uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen, laten wij niets aan het toeval over. Wij maken gebruik van een unieke strategie. Waar andere advocatenkantoren volstaan met een standaard klaagschrift van nauwelijks een pagina (1 A-4), nemen de bij ons netwerk aangesloten advocaten echt de tijd voor het opstellen van het klaagschrift. Een uitgebreid klaagschrift van 3 tot 5 pagina's dat volledig op uw situatie is geschreven is niet meer dan gebruikelijk bij ons. Wij besteden echt de noodzakelijke tijd en aandacht aan uw zaak!

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, zullen wij u direct doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. U profiteert bovendien van een aantrekkelijke korting op het gebruikelijke honorarium van de advocaat, en daarnaast werken onze advocaten ook pro deo.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden