Rijbewijs terugkrijgen bij alcohol in auto of op motor

Wanneer u als bent aangehouden wegens rijden onder invloed in een auto of op een motor kan uw rijbewijs al worden ingevorderd vanaf 570 µg/l (1,3 ‰). Om het rijbewijs dan weer terug te krijgen, moet u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Niet in alle gevallen heeft een klaagschrift zin. Om basis van het alcoholgehalte kunnen wij vaak al een redelijke inschatting maken van de kans van slagen bij het indienen van een klaagschrift.

Terugkrijgen rijbewijs bij ingevorderd rijbewijs bij rijden onder invloed

Wanneer het rijbewijs is ingevorderd wegens rijden onder invloed van alcohol met een auto of scooter door een bestuurder die 5 jaar of langer over een rijbewijs beschikt (normaal bestuurder) is de kans van slagen om via een klaagschriftprocedure het rijbewijs terug te krijgen redelijk groot. Hoe lager het alcoholgehalte, hoe groter de kans om het rijbewijs terug te krijgen, maar dat spreekt voor zich. Bij een alcoholgehalte tot 650 µg/l, is de kans op teruggave groot, omdat volgens de oriëntatiepunten van rechters een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid nog niet mogelijk is. Naarmate het alcoholgehalte hoger ligt, moeten uw persoonlijke belangen bij teruggave van het rijbewijs zwaarwegender zijn. Bij een alcoholgehalte van meer dan 785 µg/l is het niet mogelijk om het rijbewijs eerder terug te krijgen, omdat het CBR ook het rijbewijs afpakt. De beslissing van het CBR overruled iedere beslissing van een rechter tot teruggave. Heel soms komt het voor dat het CBR niet wordt ingelicht over de laatste aanhouding, maar dan moet u echt geluk hebben. Alleen dan zou een klaagschrift te overwegen zijn.
Bij een tweede overtreding in vijf jaar, zijn er ook nog redelijke kansen, maar moeten de persoonlijke omstandigheden echt zwaarwegend zijn. Bij een derde aanhouding binnen 5 jaar, is de kans op teruggave van het rijbewijs eveneens zeer klein omdat ook dan het CBR het rijbewijs zal afpakken totdat u een onderzoek naar de rijgeschiktheid hebt gehad.

In tabel:

Kans van slagen bij RIJDEN ONDER INVLOED IN EEN PERSONENAUTO EN MOTOR- BIJ NORMAAL BESTUURDERS
Alcoholgehalte 1ste overtreding
(in de afgelopen 5 jaren)
2de overtreding
(in de afgelopen 5 jaren
< 650 µg/l kans op teruggave zeer groot Kans op teruggave redelijk / matig,
mits zwaarwegende persoonlijke omstandigheden
651 – 715 µg/l Kans op teruggave groot,
mits persoonlijke omstandigheden zwaarwegend
Kans op teruggave matig, maar wel mogelijk
mits zwaarwegende persoonlijke omstandigheden
716 – 785 µg/l Kans op teruggave redelijk,
mits persoonlijke omstandigheden zwaarwegend
Kans op teruggave erg klein
> 785 µg/l (1,8 ‰) Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure
Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure

GRATIS EN VRIJBLIJVEND ADVIES

Wilt u een concreet advies voor de mogelijkheden in uw situatie? Neem dan telefonisch contact met ons op of meld uw zaak kosteloos en vrijblijvend aan via het aanmeldformulier op onze website. Wij brengen u dan in contact met een van onze advocaten voor een eerste intakegesprek en persoonlijk advies.

< Overige gevallen kans op teruggave rijbewijs via klaagschrift

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden