Rijbewijs terugkrijgen bij beginnend bestuurder

Wanneer u als beginnend bestuurder bent aangehouden wegens rijden onder invloed kan uw rijbewijs al worden ingevorderd vanaf 350 µg/l (0,8 ‰). Om het rijbewijs dan weer terug te krijgen, moet u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Niet in alle gevallen heeft een klaagschrift zin. Om basis van het alcoholgehalte kunnen wij vaak al een redelijke inschatting maken van de kans van slagen bij het indienen van een klaagschrift.

Definitie beginnend bestuurder

Iemand is beginnend bestuurder indien:

  • sedert de datum waarop voor de eerste keer een rijbewijs is afgegeven nog geen vijf jaren zijn verstreken of
  • het voor het eerst afgegeven rijbewijs, een rijbewijs betreft dat de bevoegdheid geeft tot het besturen van bromfietsen en dit rijbewijs is afgegeven aan een persoon die op het ogenblik van de afgifte de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, nog geen zeven jaren zijn verstreken

Terugkrijgen rijbewijs bij beginnend bestuurder?

Wanneer het rijbewijs is ingevorderd bij een bestuurder die nog geen 5 jaren over een rijbewijs beschikt (beginnend bestuurder) is de kans van slagen om via een klaagschriftprocedure het rijbewijs terug te krijgen groot, zolang het alcoholgehalte niet meer dan 570 µg/l bedroeg. Dit komt omdat in veel gevallen volgens de richtlijnen enkel een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid mogelijk is. Boven de 570 µg/l zal ook het CBR uw rijbewijs afpakken welke beslissing een eventuele beslissing van een rechte tot teruggave van het rijbewijs overruled. Het heeft dan geen zin om een klaagschrift in te dienen.
Bij een tweede overtreding in vijf jaar, zijn er ook nog redelijke kansen, mits het alcoholgehalte minder dan 570 µg/l bedraagt. Bovendien moeten de persoonlijke omstandigheden echt zwaarwegend zijn. Bij een derde aanhouding binnen 5 jaar, is de kans op teruggave van het rijbewijs bijzonder klein en ook dan krijgt u te maken met het CBR dat uw rijbewijs afpakt totdat u een onderzoek bij de psychiater hebt gehad.

In tabel:

Kans van slagen klaagschriftprocedure bij RIJDEN ONDER INVLOED BIJ BEGINNEND BESTUURDERS
(zowel PERSONENAUTO, MOTOR EN BROMFIETS/SNORFIETS)
Alcoholgehalte 1ste overtreding
(in de afgelopen 5 jaren)
2de overtreding
(in de afgelopen 5 jaren
< 570 µg/l (1,3‰) kans op teruggave groot Kans op teruggave redelijk groot,
mits zwaarwegende belangen teruggave rijbewijs
> 570 µg/l (1,3‰) Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure
Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure

GRATIS EN VRIJBLIJVEND ADVIES
Wilt u een concreet advies voor de mogelijkheden in uw situatie? Neem dan telefonisch contact met ons op of meld uw zaak kosteloos en vrijblijvend aan via het aanmeldformulier op onze website. Wij brengen u dan in contact met een van onze advocaten voor een eerste intakegesprek en persoonlijk advies.

< Overige gevallen kans op teruggave rijbewijs via klaagschrift

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden