Rijbewijs terugkrijgen bij weigering alcoholcontrole / bloedproef

Wanneer u de alcoholcontrole of de bloedproef hebt geweigerd, wordt standaard uw rijbewijs ingevorderd. De officier van justitie zal besluiten om het rijbewijs voor minimaal 9 maanden in te houden. Om het rijbewijs dan weer terug te krijgen, moet u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Niet in alle gevallen heeft een klaagschrift zin. Om basis van de omstandigheden van het geval kunnen wij vaak al een redelijke inschatting maken van de kans van slagen bij het indienen van een klaagschrift.

Terugkrijgen rijbewijs bij weigering 

Wanneer het rijbewijs is ingevorderd wegens weigering van een alcoholcontrole of een bloedproef is de kans van slagen om via een klaagschriftprocedure het rijbewijs terug te krijgen redelijk groot. Het is echter wel in sterke mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Als de rechter denkt dat u echt zwaar onder invloed was en dat u dat vaker bent, kan het lastig worden om het rijbewijs eerder terug te krijgen. Belangrijk is daarom om de weigering neer te zetten als een incidentele gebeurtenis. Bovendien moeten uw persoonlijke belangen om het rijbewijs eerder terug te krijgen zwaarwegend zijn.
Bij een tweede overtreding in vijf jaar, is de kans op teruggave klein. Bij een derde aanhouding binnen 5 jaar, is de kans op teruggave van het rijbewijs zeer klein en ook dan krijgt u te maken met het CBR dat uw rijbewijs afpakt totdat u een onderzoek bij de psychiater hebt gehad.

Inschatting kans van slagen klaagschriftprocedure rechtbank om ingevorderde rijbewijs eerder terug te krijgen na weigering van de ademanalyse / alcoholonderzoek
Omschrijving 1ste overtreding
(in de afgelopen 5 jaren)
2de overtreding
(in de afgelopen 5 jaren
Weigering ademanalyse bij personenauto of motor kans op teruggave redelijk,
mits voldoende belang
kans op teruggave klein,
tenzij zeer groot belang
Weigering ademanalyse bij bromfiets of snorfiets kans op teruggave groot,
mits voldoende belang
kans op teruggave klein,
tenzij zeer groot belang

GRATIS EN VRIJBLIJVEND ADVIES

Wilt u een concreet advies voor de mogelijkheden in uw situatie? Neem dan telefonisch contact met ons op of meld uw zaak kosteloos en vrijblijvend aan via het aanmeldformulier op onze website. Wij brengen u dan in contact met een van onze advocaten voor een eerste intakegesprek en persoonlijk advies.

< Overige gevallen kans op teruggave rijbewijs via klaagschrift

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden