Slechts 1 kans om rijbewijs terug te krijgen

Als uw rijbewijs is ingevorderd wegens rijden onder invloed, kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank om het rijbewijs sneller terug te krijgen. Wat veel mensen echter niet weten is dat u maar één kans om een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. De eerste keer moet dus meteen goed zijn! Het klaagschrift moet de juiste verweren bevatten en moet overtuigen! Het is daarom belangrijk dat u het klaagschrift laat opstellen door een gespecialiseerde advocaat.

Waarom maar één kans?

U mag maar een keer een klaagschrift omdat het opnieuw indienen van een klaagschrift anders wordt opgevat als een verkapt hoger beroep, terwijl hoger beroep juist niet mogelijk is in de klaagschriftprocedure. Alleen wanneer er sprake is van nieuwe, bijzondere omstandigheden, die ten tijde van de vorige beslissing niet bekend waren en waarover dus ook niet is beslist, bestaat de mogelijkheid om een tweede klaagschrift in te dienen. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 14 maart 2007, LJN BA0968.

Uitgebreid klaagschrift

Anders dan andere advocaten, besteden de bij ons netwerk aangesloten advocaten juist om die reden extra aandacht aan het klaagschrift. Als we het dan doen, moet het wel echt een goed klaagschrift zijn! In ons doel om uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen, laten wij niets aan het toeval over. Wij maken gebruik van een unieke strategie. Waar andere advocatenkantoren volstaan met een standaard klaagschrift van nauwelijks een pagina (1 A-4), nemen de bij ons netwerk aangesloten advocaten echt de tijd voor uw zaak.

Ons doel is namelijk om de rechter te overtuigen dat u het rijbewijs terug moet krijgen en daar moet je niet mee wachten tot aan de zitting. Een rechter bereidt zich al voor de zitting voor op een zaak. Dan heeft de rechter al 75% van zijn beslissing genomen op basis van het voorliggend dossier, waar het klaagschrift dan ook onderdeel van uitmaakt. Juist daarom is het belangrijk dat het klaagschrift echt alle argumenten bevat die tot teruggave kunnen leiden.

De klaagschriften worden altijd volledig op uw persoonlijke situatie afgestemd. Iedere situatie is uniek en iedere situatie vraagt weer om andere argumenten. Wij verdiepen ons in uw situatie en zetten de door u aangedragen informatie om in kansrijke argumenten om uw rijbewijs terug te krijgen.

Wanneer heeft een klaagschrift zin?

Wij zijn altijd ook eerlijk tegen onze cliënten. Het indienen van een klaagschrift heeft niet altijd zin. De kans van slagen van een klaagschrift is mede afhankelijk van de omstandigheden van de zaak en uw persoonlijke omstandigheden. Op basis van onze ervaring kunnen wij vaak al wel een redelijke inschatting maken van de kans van slagen. Wilt u liever een concreet en persoonlijk advies, neem dan gerust even contact met ons op of meldt uw zaak bij ons netwerk aan via onderstaand formulier.

Inschatting kans van slagen rijbewijs terugkrijgen via klaagschriftprocedure

Hulp bij opstellen en indienen klaagschrift

Wij kunnen u helpen bij het opstellen en indienen van het klaagschrift. Alle bij het netwerk aangesloten advocaten zijn gespecialiseerd in zaken waarbij het rijbewijs is ingevorderd wegens rijden onder invloed van alcohol. Onze advocaten werken bovendien met het voordelige websitetarief van € 135,00 excl. BTW per uur.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden