Rijbewijs terugkrijgen alcohol bij scooter, bromfiets, en snorfiets

Wanneer u als bent aangehouden wegens rijden onder invloed op een scooter, bromfiets of snorfiets kan uw rijbewijs al worden ingevorderd vanaf 570 µg/l (1,3 ‰). Om het rijbewijs dan weer terug te krijgen, moet u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Niet in alle gevallen heeft een klaagschrift zin. Om basis van het alcoholgehalte kunnen wij vaak al een redelijke inschatting maken van de kans van slagen bij het indienen van een klaagschrift. 

Terugkrijgen rijbewijs bij rijden onder invloed op scooter, bromfiets, of snorfiets

Wanneer het rijbewijs is ingevorderd wegens rijden onder invloed van alcohol op een scooter, bromfiets of snorfiets door een bestuurder die 5 jaar of langer over een rijbewijs beschikt (normaal bestuurder) is de kans van slagen om via een klaagschriftprocedure het rijbewijs terug te krijgen groot, zolang het alcoholgehalte niet meer dan 785 µg/l bedroeg. Dit komt omdat in veel gevallen volgens de richtlijnen enkel een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid mogelijk is. Bij een tweede overtreding in vijf jaar, zijn er ook nog redelijke kansen, maar moeten de persoonlijke omstandigheden echt zwaarwegend zijn. Bij een derde aanhouding binnen 5 jaar, is de kans op teruggave van het rijbewijs bijzonder klein en zit u bovendien met het risico dat ook het CBR de geldigheid van het rijbewijs zal schorsen en aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid zal opleggen.

In tabel:

Kans van slagen bij RIJDEN ONDER INVLOED OP BROMFIETS EN SNORFIETS - BIJ NORMAAL BESTUURDERS
Alcoholgehalte 1ste overtreding
(in de afgelopen 5 jaren)
2de overtreding
(in de afgelopen 5 jaren
< 785 µg/l (1,8 ‰) kans op teruggave groot Kans op teruggave redelijk groot,
mits persoonlijke omstandigheden zwaarwegend
> 785 µg/l (1,8 ‰) Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure
Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure

N.B. Alleen voor beginnend bestuurders gelden andere richtlijnen

> Meer informatie terugkrijgen ingevorderd rijbewijs bij NORMAAL BESTUURDER + SCOOTER / BROMFIETS / SNORFIETS

GRATIS EN VRIJBLIJVEND ADVIES

Wilt u een concreet advies voor de mogelijkheden in uw situatie? Neem dan telefonisch contact met ons op of meld uw zaak kosteloos en vrijblijvend aan via het aanmeldformulier op onze website. Wij brengen u dan in contact met een van onze advocaten voor een eerste intakegesprek en persoonlijk advies.

< Overige gevallen kans op teruggave rijbewijs via klaagschrift

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden